Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentacją krajową wszystkich izb rolniczych. Podstawą prawną funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce jest Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027). Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. Terenem działania izby rolniczej jest obszar województwa.

W ramach swoich zadań na rzecz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, Krajowa Rada Izb Rolniczych włączyła się w akcję promocji polskich artykułów rolno-spożywczych, poprzez organizację m.in. Pikników Wieprzowych. 

Celem Pikników jest promocja spożycia mięsa wieprzowego oraz usystematyzowanie wiedzy Polaków o jakości i rodzajach mięsa, a także prezentacji prawdziwego wizerunku mięsa, jego właściwości i zawartości składników odżywczych oraz roli w codziennej diecie, a także poprzez prosty, nieskomplikowany i atrakcyjny przekaz umożliwienie dostępu mieszkańcom całej Polski do sprawdzonych informacji w zakresie spożycia mięsa i jego przetworów. Piknik ma na celu edukację mieszkańców Polski  na temat ważnych kwestii właściwości i zawartości składników odżywczych w mięsie oraz jego znaczącej roli dla funkcji organizmu ludzkiego. Istotą projektu jest również edukacja konsumentów w zakresie doboru jakościowego mięsa także traktowaniu zwierząt i szanowaniu jedzenia oraz budowanie świadomości konsumenckiej opartej o tradycje spożywanie mięsa i jego przetworów, prezentacja wybranych sposobów przyrządzania posiłków mięsnych.